W związku z licznymi zgłoszeniami dotyczącymi jakości danych w zewnętrznych źródłach oraz konieczności ich modyfikacji została zdjęta blokada edycji danych o patentach i wzorach użytkowych pobranych z zewnętrznych źródeł. Rekomendujemy poprawienie danych zgodnie z posiadaną dokumentacją.