reguły rejestracji

Jak należy raportować inwestycje w przypadku kiedy wniosek o finansowanie obejmował inwestycje budowlaną wraz z wyposażeniem? Czy wyposażenie należy raportować jako odrębną pozycję? 

Jaka jest podstawa prawna reguły walidacyjnej, która uniemożliwia zaraportowanie studiów studenta na dwóch uruchomieniach tego samego kierunku (Błąd POL-on 3395)?

Czy dane finansowe mogą rejestrować zarówno podmioty sfederowane jak i sama federacja (każda na swoim koncie zgodnie ze swoją realizacją finansową)?

Jak w zakładce „usługi badawcze na zlecenie” w zestawieniu za dany rok dodać większą ilość prac zleconych, zrealizowanych dla rożnych podmiotów?