Powrót do listy

Komunikat w zakresie modułu Studenci – czasowe wyłączenie reguły POL_3395 – nie można studiować w tym samym czasie na wielu uruchomieniach tego samego kierunku studiów

2.02.2023 r. w systemie POL‑on wprowadzono modyfikację mającą na celu czasowe wyłączenie reguły POL_3395 – nie można studiować w tym samym czasie na wielu uruchomieniach tego samego kierunku studiów.

UWAGA! Jest to jedynie czasowe wyłączenie i walidacja zostanie przywrócona ponownie wraz początkiem roku akademickiego 2024/2025, tj. 1.10.2024 r., dla osób przyjmowanych na pierwszy rok studiów.

Do tego czasu wymagane jest dostosowanie przez uczelnie wewnętrznych aktów prawnych w taki sposób, aby nie istniała możliwość jednoczesnego studiowania na tym samym kierunku studiów w ramach dwóch form studiów (studiów stacjonarnych i niestacjonarnych).