Stanowisko Ministerstwa:

Pracownikowi należy przypisać wszystkie godziny zajęć w odniesieniu do każdego kierunku, w ramach którego dane zajęcia są przez niego prowadzone. Jeśli dla kilku kierunków przewiduje się np. po 20 godzin określonych zajęć (np. zajęć z wychowania fizycznego), które realizowane przez tą samą osobę w odniesieniu np. do grupy studentów z 4 różnych kierunków, to liczbę tych godzin należy uwzględnić przy pracowniku prowadzącym zajęcia w odniesieniu do każdego kierunku, w ramach którego prowadzone są dane zajęcia, tj. 20 godzin na kierunku A, 20 godzin na kierunku B, 20 godzin na kierunku C, 20 godzin na kierunku D bez względu na proporcje studentów z poszczególnych kierunków.