Aktualnie w szczegółach postępowania znajduje się przycisk „Usuń błędny wpis”. Jeśli dokument został wcześniej wykreślony istnieje możliwość usunięcia go lub przywrócenia do statusu sprzed wykreślenia.