Stanowisko Ministerstwa:

Nauczycielowi akademickiemu lub innej osobie prowadzącej zajęcia należy wpisać godziny zajęć, jakie dany nauczyciel lub inna osoba prowadząca zajęcia będą realizowali w danym roku akademickim w obrębie danego programu studiów (w roku akademickim  2022/2023 rejestrujemy liczbę godzin dla cyklu rozpoczynającego się w 2022 r., w roku akademickim 2023/2024 rejestrujemy liczbę godzin dla cyklu rozpoczynającego się w 2023 r., itd.).

Równocześnie, w przypadku prowadzenia przez jednego nauczyciela zajęć na każdym roku studiów, np. w odniesieniu do studiów pierwszego stopnia, zarówno zajęcia na 1 roku (sumarycznie 20 godzin zajęć zgodnie z programem studiów obowiązującym dla 1 rocznika studentów w roku akademickim 2023/2024 – cykl 2023/2024), 2 roku (sumarycznie 30 godzin zajęć zgodnie z programem studiów obowiązującym dla 2 rocznika studentów w roku akademickim 2023/2024 – cykl 2022/2023) oraz 3 roku (sumarycznie 15 godzin zajęć zgodnie z programem studiów obowiązującym dla 3 rocznika studentów w roku akademickim 2023/2024 – cykl 2021/2022), wówczas w informacjach o liczbie godzin zajęć realizowanych przez pracownika należy wykazać godziny zajęć planowane do realizacji przez tego pracownika w odniesieniu 3 roczników – 3 cykli kształcenia – 20 + 30 + 15.