Można dodać wiele wpisów na dany rok zarówno w części Przychody z tytułu komercjalizacji usług, jak również w części Przychody z usług badawczych na zlecenie, w tym celu należy kliknąć przycisk „Wprowadź nowe zestawienie”.