usługi badawcze na zlecenie

Czy usługi badawcze na rzecz osób fizycznych podlegają rejestracji w module dane finansowe?

Jakie dane należy wprowadzać w części Przychody z usług badawczych na zlecenie?

Czy w module Projekty naukowe należy rejestrować tematy badawcze realizowane z subwencji? Czy należy rejestrować prace B+R zlecane z przemysłu, zamówienia przedkomercyjne NCBiR?

Jak w zakładce „usługi badawcze na zlecenie” w zestawieniu za dany rok dodać większą ilość prac zleconych, zrealizowanych dla rożnych podmiotów?

Czy wysokość przychodu z usług badawczych na zlecenie  wprowadzona do systemu powinna być kwotą netto czy brutto?

W przypadku usług badawczych na zlecenie podmiotów zewnętrznych systematycznie wykonywanych, powtarzających się i bardzo drobnych. Jak powinny być wprowadzane: Tytuł uzyskania przychodu i Podmiot zlecający?

Według jakiej wartości należy wykazywać przychody w module Dane finansowe?