Zgodnie z treścią przepisu § 5 ust. 7 pkt 1 rozporządzenia ws. POL-on, w systemie gromadzi się m.in. dane w zakresie wysokości środków pochodzących z usług badawczych świadczonych na zlecenie podmiotów NIENALEŻĄCYCH do systemu szkolnictwa wyższego i nauki.

Tym samym do systemu POL-on NIE NALEŻY wprowadzać danych na temat przychodów z usług badawczych świadczonych na zlecenie podmiotów tworzących system nauki i szkolnictwa wyższego, wyraźnie wskazanych w art. 7 ust. 1 ustawy prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, tj.:

  • uczelni;
  • federacji podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki;
  • Polskiej Akademii Nauk;
  • instytutów naukowych PAN;
  •  instytutów badawczych;
  • międzynarodowych instytutów naukowych;
  • Centrum Łukasiewicz i instytutów działającego w ramach Sieci;
  • Polskiej Akademii Umiejętności;
  • innych podmiotów prowadzących głównie działalność naukową w sposób samodzielny i ciągły, zarejestrowanych w wykazie instytucji POL-on.

Pełna treść Komunikatu ministerstwa