Zgodnie z komunikatem ministerstwa przychody z tytułu komercjalizacji wyników badań naukowych oraz przychody z tytułu świadczenia usług badawczych na zlecenie podmiotów spoza systemu szkolnictwa wyższego i nauki powinny zostać wykazane według  wartości NETTO.