netto

Czy wysokość przychodu z usług badawczych na zlecenie  wprowadzona do systemu powinna być kwotą netto czy brutto?

Według jakiej wartości należy wykazywać przychody w module Dane finansowe?