komercjalizacja

Według jakiej wartości należy wykazywać przychody w module Dane finansowe?

Do kiedy należy uzupełnić informacje o projektach i komercjalizacjach?