Stanowisko ministerstwa: Projekty finansowane z subwencji to projekty wewnętrzne podmiotu, natomiast (w zakresie projektów rejestrowanych w module Projekty naukowe) przyjęliśmy koncepcję, że sprawozdaje się projekty, na które podmiot uzyskał zewnętrzne finansowanie.

Wskazane usługi nie są projektami naukowymi. Usługi świadczone na zlecenie podmiotów spoza systemu szkolnictwa wyższego i nauki należy rejestrować w module Dane finansowe.