Raportowane są każdorazowo przychody osiągnięte w danym roku z danego tytułu pochodzące od danego podmiotu (może to być faktura lub suma faktur dotyczących jednej umowy, jeśli było ich więcej w danym roku).

Zatem można wpisać w danym roku ogólną nazwę usług badawczych oraz łączną kwotę jednak w ramach jednego podmiotu zlecającego.