Podmioty sfederowane oraz federacja wprowadzają niezależnie swoje dane finansowe.