Stanowisko ministerstwa:
W ramach inwestycji budowalnych można realizować zakupy pierwszego wyposażenia. Inwestycję taką należy raportować jako całość.