inwestycja

Jak należy raportować inwestycje w przypadku kiedy wniosek o finansowanie obejmował inwestycje budowlaną wraz z wyposażeniem? Czy wyposażenie należy raportować jako odrębną pozycję? 

Czy w module Inwestycje należy raportować wszystkie środki trwałe związane z kształceniem? Jaki jest minimalny próg kwotowy dla środków trwałych? 

Co należy raportować w module Inwestycje?

Jaka jest różnica między inwestycją związaną z działalnością naukową (tryb art. 365 pkt 4 lit b PSWiN) a związaną z działalnością naukową – pozostałe?

Czy jeśli inwestycja jest finansowana ze środków własnych, a jej wartość jest niższa niż 500 tys. zł. to należy ją wprowadzić do modułu?

Czy mamy obowiązek rejestrowania każdej inwestycji, przy czym inwestycje niezwiązane z kształceniem czy nauką oznaczamy jako „inne”? 

Czy należy wprowadzić inwestycje o wartości np. 5 000 zł ze środków własnych typu montaż klimatyzacji? 

Czy „wartość powyżej 500 tys. zł.” dotyczy zakupu jednostkowego aparatur? Co w sytuacji, gdy z czasem powstanie aparatura o wartości powyżej 500 tys. zł. zbudowana z kilku zakupów? 

Jaki rodzaj inwestycji należy wskazać, gdy inwestycja jest inwestycją budowlaną i współfinansowaną ze źródeł zagranicznych?

Co w przypadku, gdy w ramach jednej inwestycji dokonano zakupu nieruchomości oraz aparatury?