Stanowisko ministerstwa: Przypadek taki jest nieprawidłowy. Zakup nieruchomości oraz zakup aparatury powinien zostać zaraportowany oddzielnie – zgodnie z umową, czy też innymi dokumentami wynikającymi z danego przedsięwzięcia.