rekord

Co w przypadku, gdy w ramach jednej inwestycji dokonano zakupu nieruchomości oraz aparatury?

Czy dopuszcza się, iż ten sam rekord (dane przedsięwzięcie), przy czym w różnym ujęciu sprawozdawczym, może pojawić się zarówno w module Inwestycje jak i w module Projekty naukowe?