Wprowadzenie przedsięwzięcia w obu modułach nie jest błędem.