W przypadku rozbudowy aparatury naukowo-badawczej lub infrastruktury informatycznej, kryterium  dotyczy wartości rozbudowywanej aparatury lub infrastruktury informatycznej. W przypadku gdy wartość rozbudowy podniesie wartość środka trwałego do wartości przekraczającej 500 000 zł to powinna ona zostać zarejestrowana w systemie.