W systemie POL-on należy raportować inwestycje związane z zakupem, wytworzeniem lub rozbudową aparatury, której koszt przekracza 500 000 zł. W przypadku inwestycji budowlanych, próg kwotowy nie obowiązuje.

Należy rejestrować wszystkie inwestycje, niezależnie od źródeł ich finansowania.