Inwestycja „związana z działalnością naukową (tryb art. 365 pkt 4 lit b PSWiN)” to inwestycja związana z działalnością naukową, w której poniesiono nakład ze źródeł finansowania z budżetu państwa – powiązana z systemem Obsługa Strumieni Finansowania (OSF).

Inwestycja „związana z działalnością naukową – pozostałe” jest to inwestycja związana z działalnością naukową, w której poniesiono nakład ze źródeł finansowania z budżetu państwa, ale proces wnioskowania o finansowanie odbywał się poza systemem OSF.