związane z działalnością naukową

Jaka jest różnica między inwestycją związaną z działalnością naukową (tryb art. 365 pkt 4 lit b PSWiN) a związaną z działalnością naukową – pozostałe?

Jak należy raportować inwestycje w przypadku, gdy służą one zarówno pracom badawczym, jak i kształceniu?