W przypadku gdy inwestycja w równym podziale procentowym służy zarówno kształceniu jak i działalności naukowej, przy wprowadzaniu danych dotyczących jej realizacji należy kierować się dokumentami określającymi cel jej realizacji. Zatem, jeżeli środki finansowe na realizację inwestycji pochodziły z dotacji na realizację inwestycji związanych z działalnością naukową, wówczas należy raportować inwestycję jako „związaną z działalnością naukową”, natomiast w przypadku gdy środki finansowe na realizację inwestycji pochodziły z dotacji na realizację inwestycji związanych z działalnością związaną z kształceniem, wówczas należy zarejestrować ją jako „związaną z kształceniem”.