Należy rejestrować wszystkie inwestycje, niezależnie od źródeł ich finansowania. W przypadku jeżeli nie jest to inwestycja związana z działalnością naukową ani kształceniem, należy oznaczyć ją jako „inna”.