definicje

Czy w module Inwestycje należy raportować wszystkie środki trwałe związane z kształceniem? Jaki jest minimalny próg kwotowy dla środków trwałych? 

Jaka należy rozumieć datę likwidacji uruchomienia?

Jak rozumieć znacznik „czy realizuje kształcenie przygotowujące do zawodu nauczyciela”? W jakich przypadkach i kiedy oznaczać znacznik na TAK lub NIE?

Czym różni się podmiot zagraniczny od instytucji międzynarodowej?

Czy wynik finansowy dotyczy tylko działalności naukowo-badawczej czy też całej działalności Uczelni?

Czym jest tytuł przychodu? Czy to nazwa wykonanej usługi badawczej, czy numer umowy lub zamówienia?

Czy finansowanie projektu z NCBR jest tożsame z definicją projektu naukowego, chociaż nie dotyczy badań naukowych tylko dydaktycznej działalności uczelni?

Jak należy rozumieć pytanie „Czy projekt jest finansowany albo współfinansowany w trybie konkursowym”?

Czym są projekty dotyczące upowszechniania nauki? Jakie są konsekwencje zaznaczenia tego pola w formularzu?

Jak rozumieć pojęcie „projekt naukowy”?