Data likwidacji uruchomienia to data z decyzji o zakończeniu kształcenia na danym uruchomieniu lub data kiedy kształcenie skończył ostatni student na tym uruchomieniu. System nie przyjmie daty z przyszłości.