Całej uczelni. Wynik finansowy podmiotu należy wprowadzić na podstawie informacji zawartych w sprawozdaniu finansowym.