wynik finansowy

Czy wynik finansowy dotyczy tylko działalności naukowo-badawczej czy też całej działalności Uczelni?