Wynik finansowy podmiotu należy wprowadzić na podstawie informacji zawartych w sprawozdaniu finansowym.

Zobacz także: Czy wynik finansowy dotyczy tylko działalności naukowo-badawczej czy też całej działalności Uczelni?