Ogólna definicja projektu naukowego wynika bezpośrednio z zapisów rozporządzenia ds. POL-on § 5 ust. 3 pkt 8) informacje o realizowanych projektach w zakresie badań naukowych, prac rozwojowych lub upowszechniania nauki.