Stanowisko ministerstwa: W module Projekty naukowe nie sprawozdaje się projektów dydaktycznych.

Zobacz także: Jak rozumieć pojęcie „projekt naukowy”?