Stanowisko MEIN: W module Projekty naukowe nie sprawozdaje się projektów dydaktycznych.

Zobacz także:

Jak rozumieć pojęcie „projekt naukowy”?