Tytuł przychodu to nazwa wykonanej usługi badawczej.