Podmiot zagraniczny, to podmiot, który podlega regulacjom danego prawa krajowego i ma tam siedzibę (kraj inny niż Polska).

Instytucja międzynarodowa, to taka, która zrzesza kilka krajów lub uczestników z kilku krajów – jest rozproszona. Podlega jurysdykcji międzynarodowej.