udział czasu pracy

Czy pracownik, który reprezentuje dwie dyscypliny, może w jednej z nich prowadzić działalność naukową, a w drugiej tylko brać udział w prowadzeniu działalności naukowej? Jak należy zarejestrować mu udziały czasu pracy?

Czy osoba, która bierze udział w prowadzeniu działalności naukowej (ale nie prowadzi tej działalności) powinna mieć zarejestrowane udziały czasu pracy 0%?

Czy pracownik przebywający na długotrwałym urlopie musi prowadzić badania, czy należy mu wpisać udział czasu pracy 0%?

Jakie zestawienia mogę wygenerować samodzielnie z modułu Pracownicy? Jakie dane będą w nich zawarte?

Czy w każdej chwili możliwa jest zmiana udziału czasu pracy we wskazanych dyscyplinach, np z 50% i 50% zmiana na 75% i 25%? Czy można takiej zmiany dokonać z datą wsteczną?

U osób, które miały korygowane oświadczenie o dyscyplinach, np. zmieniały udział czasy pracy w dyscyplinach, wyświetla się komunikat „Data obowiązywania pierwszego udziału musi być zawsze równa dacie złożenia oświadczenia”. Co zrobić w tej sytuacji?

Jak zmienić procentowy udział dyscyplin oświadczonych przez pracownika?