W takim przypadku należy wprowadzić pierwszy udział czasu pracy w dyscyplinach z datą równą dacie oświadczenia. Jeśli udziały nie były notowane od początku oświadczenia, użytkownik musi uzupełnić ten udział.