W tym celu w danych interesującego nas pracownika należy wejść w zakładkę „Oświadczenia”, a następnie w sekcję „Oświadczenie o dyscyplinie”. Następnie kliknij akcję „Koryguj oświadczenie o dyscyplinie” (ikona ołówka). System wejdzie w szczegóły oświadczenia. W sekcji „Udział czasu pracy” kliknij przycisk „+ Dodaj kolejny udział”. Wyświetli się formatka, w której należy podać datę, od której obowiązują wprowadzone dane oraz procentowy udział czasu pracy w poszczególnych dyscyplinach.

Uwaga! W ten sposób należy zaraportować stan faktyczny, polegający na oświadczeniu pracownika co do udziału czasu pracy w reprezentowanych dyscyplinach.

Aby jedynie poprawić wartości błędnie wprowadzone do systemu, należy w powyższej formatce wyedytować wcześniej wprowadzone dane (a nie dodawać kolejny udział).