Tak, od 11 grudnia 2020 r. (kiedy wprowadzono możliwość rejestrowania udziałów czasu pracy o wartości 0%) osoby biorące udział w prowadzeniu działalności naukowej powinny mieć zarejestrowane udziały czasu pracy 0% (jeśli oczywiście pozwala im na to stanowisko i oświadczenie N).