Taka sytuacja jest możliwa. Dopuszczalne wartości udziałów zależą również od pozostałych parametrów, czyli rodzaju stanowiska (naukowe czy nienaukowe) oraz oświadczenia o zaliczeniu do liczby N i muszą być zgodne z tabelą dostępną tutaj. Należy w szczególności podkreślić, ze pracownik zatrudniony na stanowisku naukowym musi prowadzić działalność naukową we wszystkich oświadczonych dyscyplinach (obowiązek taki wynika z przepisów prawa).