Jeśli osoba nie jest nauczycielem akademickim, inną osobą prowadzącą zajęcia, osobą prowadzącą działalność naukową lub osobą uczestniczącą w prowadzeniu działalności naukowej to nie powinna znajdować się w wykazie pracowników. Dotyczy to także pracowników inżynieryjno-technicznych, którzy nie są jedną z wyżej wymienionych grup, a zostali zmigrowani do POL-on 2.0.

Zgodnie ze stanowiskiem ministerstwa należy im zamknąć zatrudnienie systemowe lub usunąć z wykazu. Czas na uporządkowanie danych to 28.02.2022.

Zobacz także:

Kogo rejestrujemy w module Pracownicy? Czy rejestrujemy tam pracowników administracyjnych?