Nie. W module pracownicy rejestrujemy nauczycieli akademickich, inne osoby prowadzące zajęcia, osoby prowadzące działalność naukową oraz osoby biorące udział w jej prowadzeniu – w rozumieniu ustawy 2.0.

Podstawa prawna: art. 342 ust. 3 pkt 1 ustawy 2.0.