zatrudnienie systemowe

W jakim przypadku należy usunąć pracowników inżynieryjno-technicznych zmigrowanych do POL-on 2.0?

Jak w module Pracownicy należy zarejestrować zatrudnienie doktorantowi będącemu inną osobą prowadzącą zajęcia?