Stanowisko ministerstwa:
W dyplomach ukończenia studiów wydawanych absolwentom, którzy ukończą studia w semestrze zimowym roku akademickiego 2022/2023, powinna być wskazana dyscyplina (dyscyplina wiodąca), do której jest przyporządkowany kierunek studiów ukończonych przez absolwenta, określona w uchwale senatu dot. programu tych studiów.

Zobacz także: