Zgodnie ze stanowiskiem MNiSW, ustawa 2.0 nie przewiduje obowiązku wyznaczenia doktorantowi opiekuna naukowego. Stosownie do przepisów ustawy, w wykazie osób ubiegających się o stopień doktora nie zamieszcza się również informacji w tym zakresie.