Aktualnie, z poziomu modułu Osoby ubiegające się o stopień doktora jest udostępniona możliwość wyszukania promotora spośród pracowników instytucji.