kierownik

W jakich przypadkach należy dokonać powiązania kierownika z pracownikiem jednostki?

Jak zarejestrować projekt, który jest realizowany przez dwa wydziały jednej jednostki naukowej? Jest dwóch kierowników projektu, każdy z innej dyscypliny i innego wydziału.

Jak oznaczyć w konkursie Miniatura osobę realizującą działanie naukowe (W tym konkursie nie ma wprost wskazanego kierownika, jest „osoba realizująca działanie naukowe”)?

W przypadku projektów realizowanych przez grupę podmiotów: czy „kierownik projektu” oznacza kierownika całego projektu realizowanego przez konsorcjum (np. osoba z zagranicznej jednostki), czy osobę, która odpowiada za projekt w danej jednostce?

Co w przypadku jeżeli członkiem zespołu jest doktorant/student lub pracownik instytucji spoza polskich uczelni?