Projekty naukowe rejestrowane są na poziomie całej uczelni, nie ma możliwości zarejestrowania projektu na wydziałach. W projekcie można wskazać jednego Kierownika projektu w danym okresie kierowania.