Powiązanie danych kierownika z rekordem z wykazu pracowników (w kontekście podmiotu realizującego projekt) powinno być wykonane tylko dla własnej jednostki. W pozostałych przypadkach nie należy dokonywać powiązania (Dane kierownika pozostają wpisane i zapisane do formularza bez użycia lupy).