Kierownika należy wskazać tam, gdzie jest formalnie określony.